NAJBLIŻSZY ODCZYT

ROCZNIK PTN o/Warszawa

Facebook

YouTube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Na polski rynek numizmatyczny trafiła właśnie najnowsza publikacja książkowa Prezesa warszawskiego oddziału PTN, Pana Kazimierza Drożdża pt. "Podskarbiówki i liczmany Rzeczypospolitej Obojga Narodów i z Rzeczpospolitą powiązane". Książka ta jest owocem wieloletniej pasji autora do tej ciekawej grupy żetonów Polski Królewskiej jaką są liczmany - w Polsce powszechniej znane pod nazwą podskarbiówki. W katalogu na ponad 170 stronach autor zaprezentował katalog wszystkich znanych mu liczmanów i podskarbiówek. W dalszej części w aneksie zaprezentowano zestawienia żetonów znanych ze zbiorów muzealnych oraz prywatnych. Uzupełnieniem publikacji jest wykaz mennic w których bito owe żetony. Dodatkowo w osobnym rozdziale zaprezentowano liczne tabele i zestawienia ilościowe poszczególnych żetonów i ich odmian. Dla wszystkich osób interesujących się tą gałęzią numizmatyki, bez wątpienia jest to niezbędna pozycja wydawnicza.