NAJBLIŻSZY ODCZYT

ROCZNIK PTN o/Warszawa

Facebook

YouTube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Koleżanki i Koledzy,

Mamy przyjemność zaprosić pasjonatów numizmatyki na wykład dr. Piotra Anuszczyka pt.:

 Tymfy i orty emisji lipskiej Augusta III Sasa – fenomen portretowy

Wydarzenie odbędzie się w dniu 7 marca (poniedziałek) 2022 roku, godz. 17:00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Warszawa, ul. Jezuicka 6/8.

Wstęp wolny

Notka autorska o tematyce wykładu:

Bicie pieniądza dla Rzeczypospolitej przez Augusta III Sasa jest w jej historii nowożytnej przedsięwzięciem wyjątkowym i bez precedensu. Oto panujący władca – król, realizuje emisję pieniądza wbrew prawu kraju, którym włada, poza jego granicami i z oczywistym zamiarem zawłaszczenia zysków z tego płynących powiększonych niedoszacowaniem kruszcu w bitych monetach. Dokonuje tego bez zgody lub choćby powiadomienia Sejmu mającego prerogatywę menniczą. Podsumowując – król łupi kraj i poddanych, którym panuje. Dramatyczne i kuriozalne. To moja, dość kategoryczna, ocena tego zdarzenia historycznego. Ale, jak wszystko, tak i ta działalność mennicza ma swoją jaśniejszą stronę – dla dzisiejszych kolekcjonerów monety, szczególnie srebrne, bite w Lipsku w latach 1752-1756 są atrakcyjnymi artefaktami zbierackimi. Wyróżnia się tu jeden nominał, tymfy i orty – gruba moneta ludzi ubogich, a drobna zamożnych. Cechą wyróżniającą i znakomitą, z kolekcjonerskiego punktu widzenia, jest niespotykana liczba bardzo różnych typów i odmian portretów panującego, zasługująca, moim zdaniem, na miano fenomenu portretowego. I o tym moja opowieść.

W dniu 10 stycznia (poniedziałek) 2022 r. o godz. 17:00 zapraszamy Koleżanki i Kolegów do siedziby Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (Warszawa ul. Jezuicka 6/8) na wykład prof. Borysa Paszkiewiczapt. “FLUTKI, HABRANKI, SZYNDERLINKI … O DROBNEJ MONECIE CZESKIEJ W XV STULECIU.

WSTĘP WOLNY

Notka autora o wykładzie:

Mennictwo czeskie, które w XIV wieku wywarło przeważający wpływ na formujący się system monetarny odbudowanego Królestwa Polskiego, znika z pola widzenia polskiego kolekcjonera z początkiem następnego stulecia wraz z kryzysem grosza praskiego. Polacy,  a zwłaszcza Litwini, chętnie i nie bezinteresownie angażowali się w czeskie awantury tego czasu, w końcu nawet udało się zainstalować polskiego królewicza na czeskim tronie, ale    finansowe korzyści z tych eskapad miały raczej formę starych groszy Wacława IV, jeśli nie monety złotej. Tymczasem pieniądz czeski tych lat jest wyjątkowo ciekawy. Zniszczone bratobójczymi wojnami Czechy na długo utraciły swą sztandarową monetę, a czeskie stany próżno domagały się od kolejnych kandydatów do tronu jej restytucji. Kraj było stać tylko na emisje monety drobnej: pieniędzy i halerzy. Te zaś, już od końca XIV wieku bite niestarannie i z pogarszanego stopu, były wystawione na łatwe fałszerstwa. Mnogość ośrodków władzy, rozdających przywileje mennicze sojusznikom politycznym, doprowadziła do pojawienia się różnych odmian monet, z którymi do dziś czescy numizmatycy próbują dojść do ładu. Również podejmowane próby reform, znane z wyrywkowej dokumentacji, budzą kontrowersje wśród badaczy, próbujących związać je z konkretnymi grupami monet. Wszystko to sprawia, że czeska moneta drobna XV stulecia jest trudna nie tylko do zbierania, ale i do poznania. Spróbuję jednak Państwu przedstawić kilka nowych propozycji jej uporządkowania.

Koleżanki i Koledzy,

 

w dniu 17 grudnia 2021 r. o godz. 17,00 zapraszamy do platformy  OneBid:

 

https://onebid.pl/pl/auction/-/2424

 

na 40 Aukcję Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

Na aukcję wystawiono m. in. 243 pozycje numizmatycznej literatury.

 

Serdecznie zapraszamy

Koleżanki i Koledzy,

Z przykrością informujemy, że zaplanowany był na 6 grudnia 2021 roku wykład prof. Stanisława Suchodolskiegopt. „Denary z legendą PRINCES POLONIE –najczęściej spotykane monety Bolesława Chrobreg”  nie odbędzie się.

W zastępstwie zapraszamy wykład dr Elizy Walczak pt. „Opowieść wigilijna – historia prawdziwa”. Po wykładzie odbędzie się dyskusja z uczestnikami spotkania.


Początek prelekcji w dniu 6 grudnia 2021 roku o godz. 17:00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego – Warszawa ul. Jezuicka 6/8.

WSTĘP WOLNY

Wystawa „Numizmatyka w filatelistyce”

Od dnia 1 października  do 31 grudnia 2021 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego – Warszawa ul. Jezuicka 6/8 można obejrzeć przepiękny zbiór filatelistycznych eksponatów z całego świata przedstawiających numizmaty. Kolekcję zebrał i prezentuje Kolega Przemysław Ziemba – Prezes PTN.

Wstęp wolny. Zapraszamy