NAJBLIŻSZY ODCZYT

ROCZNIK PTN o/Warszawa

Facebook

YouTube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Koleżanki i Koledzy,

w dniu 4 października (poniedziałek) 2021 r. o godz. 17:00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Warszawie (ul. Jezuicka 6/8) odbędzie się wykład mgr. Juliusza Bieniasia pt. “Nieformalne napisy na banknotach“.

Notka autora:

Przedmiotem referatu będą nieformalne napisy na banknotach na tle wydarzeń historycznych w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem pieniądza papierowego obiegającego na terenach Polski. Najstarszy prezentowany egzemplarz to czwórka banknotów z okresu Rewolucji Francuskiej, na których dokonano zapisu umowy finansowej w epoce napoleońskiej. kolejnym przykładem jest banknot wykorzystany jako pamiątka z okresu wojny francusko-pruskiej. Wydarzenia łączące się z pierwsza Wojną Światową i odzyskaniem przez Polskę niepodległości, jak również z wojną domowa w Rosji znalazły wyraz w napisach z tego okresu. Zaprezentowany zostanie również banknot pamiątka z okresu wojny polsko-bolszewickiej. Okres powojennej inflacji i hiperinflacji przyniósł kolejne nietypowe zestawienia banknotów. Drukowane przez Niemcy banknoty jednostronne stały się materiałem piśmiennym dla listów (patrz załączona ilustracja), rachunków i nadruków propagandowych krytykujących nieporadność rządu Republiki Weimarskiej. Kolejną grupą zabytków stanowią banknoty z okresu II Wojny Światowej z napisami i nadrukami propagandowymi Polskiego Państwa Podziemnego. Przeszmuglowane po Powstaniu Warszawskim do obozów jenieckich stały się materiałem do napisów pamiątkowych związanych z pobytem w obozie. Ostatnią grupę stanowią zabytki związane z zakończeniem II  Wojny Światowej. W tym okresie powstawały napisy wykonywane ręką żołnierzy, uczestników walk na wszystkich frontach. Po wyzwoleniu, szczególnie w latach 40. i 50, istniała moda tworzenie pamiątek z pobytów wakacyjnych na niskich nominałach złotowych. Kolejna faza powstawania nieformalnych napisów na banknotach polskich przypada na okres inflacji w latach 80. Ostatnią grupę stanowią w tym czasie nadruki wykonywane przez struktury podziemne Solidarności. Podsumowując, wydarzenia historyczne i zjawiska inflacyjne sprzyjały powstawaniu takich napisów. 

mgr Juliusz Bieniaś

WSTĘP WOLNY

Koleżanki i Koledzy,
Zapraszamy na spotkanie z dr. Dariuszem Pączkowskim pt. "Skarby z mojej kolekcji – historia tworzenia zbioru".
Spotkanie będzie miało formę krótkiego wykładu połączonego z dyskusją z uczestnikami spotkania o numizmatyce.
Początek 6 września 2021 r, o godz. 17:00 w siedzibie PTN w Warszawie przy ul. Jezuickiej 6/8.
 

Szanowni Państwo,
Z przykrością informujemy, że jesteśmy zmuszeni odwołać wykład dr. Piotra Anuszczyka Tymfy i orty emisji lipskiej Augusta III Sasa – fenomen portretowy,
który zaplanowany był na 6 września 2021 r.
O nowym terminie zostaną Państwo poinformowani.
Przepraszamy za zaistniałą zmianę.
Koleżanki i Koledzy,
zapraszamy do siedziby Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (ul. Jezuicka 6/8, 00-281 Warszawa) na wykład dr. Piotra Anuszczyka pt. "Tymfy i orty emisji lipskiej Augusta III Sasa – fenomen portretowy".
Prelekcja odbędzie się w dniu 6 września 2021 r. o godz. 17:00. Podczas spotkania będzie można nabyć po cenie promocyjnej książkę z autografem Pana dr Piotra Anuszczyka "Tymfy i orty Augusta III Sasa 1752-1756"
Notka autora o treści prelekcji:
Bicie pieniądza dla Rzeczypospolitej przez Augusta III Sasa jest w jej historii nowożytnej przedsięwzięciem wyjątkowym i bez precedensu. Oto panujący władca – król, realizuje emisję pieniądza wbrew prawu kraju, którym włada, poza jego granicami i z oczywistym zamiarem zawłaszczenia zysków z tego płynących powiększonych niedoszacowaniem kruszcu w bitych monetach. Dokonuje tego bez zgody lub choćby powiadomienia Sejmu mającego prerogatywę menniczą. Podsumowując – król łupi kraj i swoich poddanych. Dramatyczne i kuriozalne. To moja, dość kategoryczna, ocena tego zdarzenia historycznego. Ale, jak wszystko, tak i ta działalność mennicza ma swoją jaśniejszą stronę – dla dzisiejszych kolekcjonerów monety, szczególnie srebrne, bite w Lipsku w latach 1752-1756 są atrakcyjnymi artefaktami zbierackimi. Wyróżnia się tu jeden nominał, tymfy i orty – gruba moneta ludzi ubogich, a drobna zamożnych. Cechą wyróżniającą i znakomitą, z kolekcjonerskiego punktu widzenia, jest niespotykana liczba bardzo różnych typów i odmian portretów panującego, zasługująca, moim zdaniem, na miano fenomenu portretowego. I o tym moja opowieść. dr Piotr Anuszczyk
Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 13 sierpnia 2021 roku w wieku 92 lat zmarł Adam Zając –
długoletni członek warszawskiego Oddziału PTN i Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższy czwartek 19 sierpnia 2021 r. Urna z prochami zostanie wystawiona o godz. 14:00 w Domu Przedpogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach (ul. Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa)