PTN - WARSZAWA

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Oddział w Warszawie im. Karola Beyera

Karol Beyer

Czerwcowy wykład

 

Już 6 czerwca o godz. 17:00 odbędzie się kolejny (i ostatni przed przerwa wakacyjna) wykład. Tym razem zawita do nas pan Jan Gustaw Rokita z wykładem o medalach Jana III Sobieskiego

 

Wybrane medale wybite na pamiątkę koronacji W krakowie Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery Sobieskiej. uwagi ikonograficzne Autor wykładu we wstępie omówi pokrótce spuściznę medalierską Jana III Sobieskiego związaną tematycznie z królewską koronacją w Krakowie (2 lutego 1676 roku) oraz wymieni autorów wspomnianych dzieł medalierskich. Następnie, ze względu na ogrom zebranego podczas kwerendy materiału przejdzie do przybliżenia strony artystycznej jedynie wybranych medali.

O imponującym rozmachu królewskich przedsięwzięć w dziedzinie medalierstwa związanych z ceremoniałem sakry królewskiej dowodzą zwłaszcza żetony koronacyjne z 1676 roku, emitowane w dwóch wersjach. Na awersach obydwu znajdujemy reprezentacyjne portrety królewskie, uzupełnione przez odpowiednie inskrypcję. Kompozycja ich rewersów w sposób jednoznaczny wskazuje na naturalne predyspozycje Jana III Sobieskiego do sprawowania urzędu królewskiego. Ciekawym i godnym omówienia przykładem powiązania tradycyjnego i sprawdzonego sposobu gloryfikacji pary monarszej z głębokimi treściami o charakterze alegorycznym i symbolicznym jest również medal z 1676 roku, autorstwa Jana Höhna mł. Awers dzieła medalierskiego dotyczy bezpośrednio Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery, których wizerunki popiersi wypełniają w całości powierzchnie medalowego krążka. Rewers zdominowała natomiast alegoryczna interpretacja zgodnych i szczęśliwych rządów pary królewskiej. Dobór wspomnianych dzieł sztuki, stanowiącej jedynie część spuścizny medalierskiej pozostałej po koronacji Jana III Sobieskiego, podyktowany jest chęcią szczegółowego przybliżenia przez wykładającego materiału ikonograficznego pozostającego w dużej części zbieżnym z przedstawieniami pojawiającymi się na kompozycji awersu i rewersu.

 

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.