PTN - WARSZAWA

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Oddział w Warszawie im. Karola Beyera

Karol Beyer

Grudniowy wykład już wkrótce

 

Już 5 grudnia 2016 odbędzie się wykład profesora Stanisława Suchodolskiego pt:

" Obol zmarłych w centrum państwa Piastów (monety z cmentarzyska w Dziekanowicach)"

 

„Obol zmarłych” to umowne określenie zwyczaju wkładania zmarłym do grobu monet na ich drogę pośmiertną. Dobrym przykładem stosowania tego zwyczaju jest cmentarzysko w Dziekanowicach nad Jeziorem Lednickim pod Gnieznem. Wśród 1585 przebadanych grobów w 150 odkryto monety lub inne przedmioty pełniące funkcje pieniężne (krążki monetopodobne i fragmenty ozdób). Monet całych było tylko 29, a fragmentów (nawet bardzo małych) – 87. Najstarsze to wtórnie użyte monety rzymskie z II w. (4+2) i orientalne z IX-X w. (0+8). Większość monet pochodzi z XI w., nieliczne najmłodsze - z końca XIII w. Monet polskich jest 14 (10+4), a wśród nich mały ułamek rzadkiego denara Bolesława Chrobrego z imieniem św. Wacława.

Najliczniejsze są krzyżówki (13+30) – starsze saskie, a młodsze polskie. Poza tym wystąpiły monety niemieckie (17), czeskie (4), angielskie (3) i jedna duńska. Z powodu bardzo złego stanu zachowania nie udało się określić 17 ułamków. Na cmentarzysku w Dziekanowicach odkryto najliczniejszy w Polsce zestaw wczesnośredniowiecznych monet użytych w charakterze obola zmarłych. Materiał ten pozwolił archeologom określić początki tego cmentarzyska i dalsze jego dzieje – od końca X do XIII w. Porównanie z innymi cmentarzyskami, a także ze skarbami i znaleziskami pojedynczych monet dostarczyło z kolei nowych informacji o ówczesnym obrocie pieniężnym. Mała waga większości fragmentów (0,01-0,20 g) sugeruje, że obrót ten był większy niż można się było spodziewać. Wszystkie te informacje 9 mają dla nas tym większe znaczenie, że dotyczą obszaru położonego w bezpośrednim sąsiedztwie Ostrowa Lednickiego, gdzie mieściło się wówczas palatium władców piastowskich. Jego ruiny zachowane są do dziś.

prof. dr hab. Stanisław Suchodolski 

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.