PTN - WARSZAWA

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Oddział w Warszawie im. Karola Beyera

Karol Beyer

W poniedziałek 3 lutego 2014 roku o godzinie 17.00 w siedzibie warszawskiego oddziału PTN odbędzie się prelekcja Pana Zbigniewa Nestorowicza Prezesa Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, członka PTN o/Lublin pt. "Jan Paweł II w medalierstwie polskim". Prelegent jest autorem obszernej i jedynej na polskim rynku wydawniczym publikacji książkowej dokumentującej medale polskie z wizerunkiem Ojca Świętego Jana Pawła II. W trakcie prelekcji zostanie zaproponowana próba usystematyzowania tych medali oraz zaprezentowane wybrane medale tematycznie związane z wydarzeniami w naszym kraju, zaprojektowane przez polskich twórców.

 

 

ZAPRASZAMY!!!

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.