PTN - WARSZAWA

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Oddział w Warszawie im. Karola Beyera

Karol Beyer

Odwołanie wykładu i spotkań kolekcjonerskich

 

Dzień dobry,

W związku z ogłoszeniem z dniem 24 października 2020 roku kolejnych obostrzeń związanych z pandemią COVID - 19 i wprowadzeniem zakazu aktywności, zebrań i spotkań, w których bierze powyżej pięciu osób, jesteśmy zmuszeni odwołać planowany na 9 listopada wykład dr Piotra Anuszczyka (członek PTN z Rawy Mazowieckiej) – „Tymfy i orty w emisji lipskiej Augusta III Sasa. Fenomen portretowy”.

Jednocześnie, do odwołania, wstrzymujemy poniedziałkowe spotkania kolekcjonerskie. 

O wszystkich zmianach dotyczących organizacji wykładów i spotkań kolekcjonerskich będziemy na bieżąco informować Koleżanki i Kolegów na stronie internetowej i Facebooku warszawskiego Oddziału PTN.

Notka autorska o treści mającego się odbyć wykładu.

TYMFY I ORTY W EMISJI LIPSKIEJ AUGUSTA III SASA. FENOMEN PORTRETOWY

 

 

Bicie pieniądza dla Rzeczypospolitej przez Augusta III Sasa jest w jej historii nowożytnej przedsięwzięciem wyjątkowym i bez precedensu. Oto panujący władca – król, realizuje emisję pieniądza wbrew prawu kraju, którym włada, poza jego granicami i z oczywistym zamiarem zawłaszczenia zysków z tego płynących powiększonych niedoszacowaniem kruszcu w bitych monetach. Dokonuje tego bez zgody lub choćby powiadomienia Sejmu mającego prerogatywę menniczą. Podsumowując – król łupi kraj i swoich poddanych. Dramatyczne i kuriozalne. To moja, dość kategoryczna, ocena tego zdarzenia historycznego. Ale, jak wszystko, tak i ta działalność mennicza ma swoją jaśniejszą stronę – dla dzisiejszych kolekcjonerów monety, szczególnie srebrne, bite w Lipsku w latach 1752-1756 są atrakcyjnymi artefaktami zbierackimi. Wyróżnia się tu jeden nominał, tymfy i orty – gruba moneta ludzi ubogich, a drobna zamożnych. Cechą wyróżniającą i znakomitą, z kolekcjonerskiego punktu widzenia, jest niespotykana liczba bardzo różnych typów i odmian portre¬tów panującego, zasługująca, moim zdaniem, na miano fenomenu portretowego. I o tym moja opowieść.

dr Piotr Anuszczyk

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.