PTN - WARSZAWA

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Oddział w Warszawie im. Karola Beyera

Karol Beyer

Skarby muzeum w Koszalinie

 

Już 6 lutego 2017 wykład pt: "Na skrzyżowani u światów. Zbiory numizmatyczne Muzeum w Koszalinie" wygłosi pan Michał Kulesza

Każdy zbiór numizmatyczny ma swoją specyfikę, zależną od mnogości czynników: upodobań kolekcjonera, zasobności jego kieszeni, bogactwa ofert na rynku – lub jego braku. W przypadku kolekcji muzealnych o ich kształcie decydują także różnorodne warunki: często jest to łut szczęścia, hojność darczyńców, bogate sezony wykopaliskowe.

 

Muzeum w Koszalinie, pełniące przez szereg lat funkcję muzeum okręgowego dla ziemi koszalińskiej, ulegało parokrotnym przekształceniom natury instytucjonalnej, niemniej jednak nie utraciło swego pierwotnego celu: ochrony dziedzictwa materialnego Pomorza. Zbiory numizmatyczno- medalierskie zaczęto systematycznie pozyskiwać od 1972 roku, do tego czasu z zabytkami numizmatycznymi mieli styczność wyłącznie archeolodzy podczas badań wykopaliskowych. Z tego źródła pochodzi znaczna część zabytków, niezwykle istotnych dla poznania dziejów Pomorza i historii monety będącej w użyciu i produkowanej na tych terenach od okresu wczesnego średniowiecza. Elementem składowym zbioru budzącym najwięcej zainteresowania w środowisku numizmatyków są monety pochodzące ze skarbów – niejednokrotnie rozproszonych. Ich rozpiętość chronologiczna jest szeroka: od okresu wpływów rzymskich (intrygujący passus skarbu z Żulic spod Tomaszowa Lubelskiego) po XVIII wiek. Omówione zostanie niezwykle cenne znalezisko skarbu z Bonina – jednego z największych depozytów srebrnych na Pomorzu, liczącego przeszło 4400 zabytków wczesnośredniowiecznych.

Zbiory dopełniają obiekty medalierskie, głównie XX-wieczne, związane z Koszalinem i tutejszymi twórcami i instytucjami, a także współczesne monety kolekcjonerskie.

 

 
 
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.