PTN - WARSZAWA

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Oddział w Warszawie im. Karola Beyera

Karol Beyer

Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antycznej

 

Serdecznie zachęcamy wszystkich członków i sympatyków oddziału do wzięcia udział w XII Edycji Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej!

 Z wielką przyjemnością ogłaszamy wreszcie program XII edycji TWNA:

Organizatorzy: „Restauro” Sp. z o.o., Fundacja „Traditio Europae” 
Patronat: Institut für Numismatik und Geldgeschichte, Universität Wien; 
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Termin: 26-28 lutego 2016 roku 
Miejsce: siedziba „Restauro”, ul. Wola Zamkowa 6, Toruń
Dla kogo?
Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antycznej są cyklem wykładów i zajęć praktycznych z zakresu mennictwa starożytnej Grecji i Rzymu oraz obszarów kulturowo pokrewnych lub zależnych (perskich, partyjskich, celtyckich i naśladownictw z obszaru północnego Barbaricum). Skierowane są do studentów oraz doktorantów archeologii i historii, kolekcjonerów monet antycznych starożytnej Grecji i Rzymu, jak też do wszelkich miłośników kultury antycznej.

Program:
26 lutego: wykłady i zwiedzanie laboratorium „Restauro” od godz. o 14.00 do 18.30:


- „Moneta jako źródło archeologiczne” - 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (J. Rakoczy)
- „Fałszerstwa antyczne oraz współczesne fałszerstwa monet antycznych” - 1 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (B. Awianowicz)
- „Badania składu pierwiastkowego monet - wprowadzenie do metodologii” – 0,5 godz. wykładu (J. Musiela)
- zwiedzanie laboratorium (oprowadza J. Musiela).

27 lutego: od godz. 10.00 do 19.00, między modułami obiad - od 14.00 do 15.00:
- „Mennictwo Seleukidów - cz. 4.” - 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (J. Bodzek)
- „Specyfika aureusów i denarów syryjskich od Flawiuszy do Sewerów” – 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (B. Awianowicz)
-„Nieautentyczne egzemplarze monet flawijskich” - 1,5 godz. wykładu + ok. 30 min. dyskusji (K. Balbuza) 
- „Fałszerstwa i naśladownictwa monet rzymskich z końca III i początku IV w.” – 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji

28 lutego: od godz. 10.00 do 14.00:
- Panel dyskusyjny poświęcony aspektom prawnym związanym z numizmatyką - 1,5 godz. (P. Groński)
- analiza wybranych monet w laboratorium „Restauro”

Warsztaty poprowadzą m.in.: 
dr hab. Bartosz Awianowicz – filolog klasyczny, adiunkt w Katedrze Filologii Klasycznej UMK, prezes Toruńskiego Oddziału PTN, autor podręcznika Język łaciński z elementami epigrafiki i numizmatyki rzymskiej dla historyków i archeologów (wyd. 1. Toruń 2006, wyd. 3. Toruń 2010), kompendium legend i skrótów na monetach republikańskiego Rzymu pt. Monety Republiki Rzymskiej. Kompendium (2010) oraz wielu artykułów z zakresu m.in. epigrafiki i numizmatyki antycznej.
dr hab. Katarzyna Balbuza – numizmatyczka i historyczka cesarstwa rzymskiego okresu pryncypatu, adiunkt w Instytucie Historii UAM, autorka m.in. monografii: Triumfator. Triumf i ideologia zwycięstwa w starożytnym Rzymie epoki Cesarstwa (Poznań 2005) i Aeternitas Augusti. Kształtowanie się rozwój koncepcji wieczności w (auto)prezentacji cesarza rzymskiego (od Augusta do Sewera Aleksandra) (Poznań 2014) oraz szeregu artykułów na temat mennictwa rzymskiego oraz różnych aspektów ideologii cesarskiej. 
dr hab. Jarosław Bodzek – archeolog, kierownik Gabinetu Numizmatycznego w Muzeum Narodowym w Krakowie, adiunkt w Instytucie Archeologii UJ, redaktor „Notae Numismaticae”, autor monografii ΤΑ ΣΑΤΡΑΠΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜATA. Mennictwo satrapów w okresie panowania Achemenidów (ok. 550-331 a. C.) (Kraków 2011), tomu Sylloge Nummorum Graecorum. Poland. Volume III. The National Museum in Cracow. Part 4. Sarmatia-Bosporus (Kraków 2006) oraz wielu artykułów poświęconych archeologii i numizmatyce antycznej.
mgr Paweł Groński – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie; do 2004 r. specjalista w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji; współpracownik Kancelarii Premiera i Sejmu RP oraz Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor publikacji m. in. z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa pracy; pasjonat numizmatyki (głównie antycznej) od ponad 20 lat.
dr Jacek Rakoczy – archeolog, asystent w Zakładzie Archeologii Antycznej UMK, współautor Mennictwa bosporańskiego od VI do końca II wieku p.n.e. (Toruń 2012) i autor artykułów archeologicznych i numizmatycznych.

Warunki uczestnictwa:
Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa w warsztatach do 15 lutego 2016 r. Prosimy też o informację, czy będą Państwo uczestniczyć w całości, czy też w części przewidzianych zajęć. Jeśli przyjeżdżają Państwo jedynie na część warsztatów, prosimy o informację o konkretnych terminach.
Koszt uczestnictwa w warsztatach: 100 zł za całość, lub 30 zł za udział jedynie w modułach piątkowym i niedzielnym, albo 40 zł za moduł sobotni (w cenę wliczony obiad i materiały). Dla studentów i doktorantów udział darmowy.
Prosimy o wpłaty najpóźniej do 15 lutego 2016 r. na konto Fundacji „Traditio Europae” w Volkswagen Bank Direct: 16 2130 0004 2001 0426 1574 0001 z dopiskiem: „darowizna na cele statutowe – numizmatyka antyczna”.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Bartoszem Awianowiczem: bartosz.awianowicz@uni.torun.pl

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.