PTN - WARSZAWA

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Oddział w Warszawie im. Karola Beyera

Karol Beyer

Zebranie sprawozdawcze i wykład

 

ZARZĄD ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO

IM. KAROLA BEYERA

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NUMIZMATYCZNEGO

ZAPRASZA

NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

W PONIEDZIAŁEK 20 MARCA 2017 R.

 

W LOKALU TOWARZYSTWA – UL. JEZUICKA 6/8

 

O godz. 16.00 wykład Zygmunta Krzysztofa Jagodzińskiego

Nowatorskie, wielowarstwowe projektowanie pieniędzy papierowych

 

o godz. 17.00Walne zebranie (w pierwszym terminie)

 

o godz. 17.15 (w drugim terminie)

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Oddziału
 2. Uczczenie chwilą ciszy Zmarłych Członków
 3. Wybór Przewodniczącego i protokolantów
 4. Wręczenie wyróżnień
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
 6. Powołanie komisji:
  1. uchwał i wniosków
  2. skrutacyjnej
 7. Sprawozdanie z działalności Oddziału
 8. Sprawozdanie finansowe skarbnika Oddziału
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami
 11. Podjęcie uchwał
 12. Wolne wnioski

 

 1. Zamknięcie obrad

 

 
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.