NAJBLIŻSZY ODCZYT

ROCZNIK PTN o/Warszawa

Facebook

YouTube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Koleżanki i Koledzy,

Z przykrością informujemy, że zaplanowany był na 6 grudnia 2021 roku wykład prof. Stanisława Suchodolskiegopt. „Denary z legendą PRINCES POLONIE –najczęściej spotykane monety Bolesława Chrobreg”  nie odbędzie się.

W zastępstwie zapraszamy wykład dr Elizy Walczak pt. „Opowieść wigilijna – historia prawdziwa”. Po wykładzie odbędzie się dyskusja z uczestnikami spotkania.


Początek prelekcji w dniu 6 grudnia 2021 roku o godz. 17:00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego – Warszawa ul. Jezuicka 6/8.

WSTĘP WOLNY

Wystawa „Numizmatyka w filatelistyce”

Od dnia 1 października  do 31 grudnia 2021 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego – Warszawa ul. Jezuicka 6/8 można obejrzeć przepiękny zbiór filatelistycznych eksponatów z całego świata przedstawiających numizmaty. Kolekcję zebrał i prezentuje Kolega Przemysław Ziemba – Prezes PTN.

Wstęp wolny. Zapraszamy

Koleżanki i Koledzy,

w dniu 4 października (poniedziałek) 2021 r. o godz. 17:00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Warszawie (ul. Jezuicka 6/8) odbędzie się wykład mgr. Juliusza Bieniasia pt. “Nieformalne napisy na banknotach“.

Notka autora:

Przedmiotem referatu będą nieformalne napisy na banknotach na tle wydarzeń historycznych w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem pieniądza papierowego obiegającego na terenach Polski. Najstarszy prezentowany egzemplarz to czwórka banknotów z okresu Rewolucji Francuskiej, na których dokonano zapisu umowy finansowej w epoce napoleońskiej. kolejnym przykładem jest banknot wykorzystany jako pamiątka z okresu wojny francusko-pruskiej. Wydarzenia łączące się z pierwsza Wojną Światową i odzyskaniem przez Polskę niepodległości, jak również z wojną domowa w Rosji znalazły wyraz w napisach z tego okresu. Zaprezentowany zostanie również banknot pamiątka z okresu wojny polsko-bolszewickiej. Okres powojennej inflacji i hiperinflacji przyniósł kolejne nietypowe zestawienia banknotów. Drukowane przez Niemcy banknoty jednostronne stały się materiałem piśmiennym dla listów (patrz załączona ilustracja), rachunków i nadruków propagandowych krytykujących nieporadność rządu Republiki Weimarskiej. Kolejną grupą zabytków stanowią banknoty z okresu II Wojny Światowej z napisami i nadrukami propagandowymi Polskiego Państwa Podziemnego. Przeszmuglowane po Powstaniu Warszawskim do obozów jenieckich stały się materiałem do napisów pamiątkowych związanych z pobytem w obozie. Ostatnią grupę stanowią zabytki związane z zakończeniem II  Wojny Światowej. W tym okresie powstawały napisy wykonywane ręką żołnierzy, uczestników walk na wszystkich frontach. Po wyzwoleniu, szczególnie w latach 40. i 50, istniała moda tworzenie pamiątek z pobytów wakacyjnych na niskich nominałach złotowych. Kolejna faza powstawania nieformalnych napisów na banknotach polskich przypada na okres inflacji w latach 80. Ostatnią grupę stanowią w tym czasie nadruki wykonywane przez struktury podziemne Solidarności. Podsumowując, wydarzenia historyczne i zjawiska inflacyjne sprzyjały powstawaniu takich napisów. 

mgr Juliusz Bieniaś

WSTĘP WOLNY

Koleżanki i Koledzy,
Zapraszamy na spotkanie z dr. Dariuszem Pączkowskim pt. "Skarby z mojej kolekcji – historia tworzenia zbioru".
Spotkanie będzie miało formę krótkiego wykładu połączonego z dyskusją z uczestnikami spotkania o numizmatyce.
Początek 6 września 2021 r, o godz. 17:00 w siedzibie PTN w Warszawie przy ul. Jezuickiej 6/8.
 

Szanowni Państwo,
Z przykrością informujemy, że jesteśmy zmuszeni odwołać wykład dr. Piotra Anuszczyka Tymfy i orty emisji lipskiej Augusta III Sasa – fenomen portretowy,
który zaplanowany był na 6 września 2021 r.
O nowym terminie zostaną Państwo poinformowani.
Przepraszamy za zaistniałą zmianę.