NAJBLIŻSZY ODCZYT

ROCZNIK PTN o/Warszawa

Facebook

YouTube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Zawiadomienie

 

Uprzejmie informujemy, że 9. tom Warszawskiego Pamiętnika Numizmatycznego jest w druku i powinien ukazać się w sprzedaży na początku kwietnia.

Rocznik ten będzie miał ponad 250 stron. Obok interesujących artykułów, przygotowanych przez cenionych autorów, będzie zawierać bardzo szczegółowy katalog szóstaków Zygmunta III Wazy z lat 1623-1627 wraz z szacunkiem ich stopnia rzadkości, ważny szczególnie dla kolekcjonerów jego monet. Dla bliższej informacji podajemy spis treści tego rocznika, a także typową stronę katalogu przygotowanego przez dr Dariusza Pączkowskiego.

Mimo wzrostu cen papieru i druku Zarząd Oddziału postanowił utrzymać cenę Pamiętnika na dotychczasowym poziomie. Zachęcamy do kupna – nakład ograniczony.

Pamiętnik i inne wydawnictwa Oddziału Warszawskiego można bezpośrednio kupować podczas zebrań Oddziału Warszawskiego PTN, w siedzibie Towarzystwa przy ulicy Jezuickiej 6/8,w trzy pierwsze poniedziałki miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

Redakcja Pamiętnika