NAJBLIŻSZY ODCZYT

ROCZNIK PTN o/Warszawa

Facebook

YouTube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Koleżanki i Koledzy,

W dniu 6 czerwca (poniedziałek) 2022 roku o godz.17:00w siedzibie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział Warszawa  przy ul. Jezuickiej 6/8 odbędzie się spotkanie numizmatyczne, podczas którego Pan mgr Juliusz Bieniaś wygłosi wykład pt. Wykorzystanie grafiki dolarów USA do celów reklamowych w okresie II Rzeczpospolitej”.

Notka autora o treści wykładu:

W XIX wieku z terenów Królestwa Polskiego, Galicji i zaboru pruskiego wyemigrowało do innych państw tysiące Polaków z powodów politycznych lub ekonomicznych. Głównymi kierunkami ruchów emigracyjnych była Europa zachodnia i USA. Do początku I Wojny Światowej z terenów dawnej Polski wyemigrowało około 10% ludności. Okres powojenny przyniósł kolejną falę emigracji za ocean. Ogółem do 1939 roku wyemigrowało około 2,2 miliona osób – z tej liczby do Europy udało się około 61%, a do krajów zamorskich 39%. Emigranci pozostawiali w ojczyźnie swoje rodziny, z którymi utrzymywali kontakty korespondencyjne i finansowe. W okresie II Rzeczpospolitej dolar amerykański był praktycznie walutą równoległą do złotówki i synonimem stabilności kursu złotego. Wyrazem takiego trendu były emitowane przez Ministerstwo Skarbu pożyczki państwowe lub pożyczki premiowe nominowane w dolarach. To przyzwyczajenie i przywiązanie do dolara wykorzystywały firmy do celów reklamowych. Szczególnie często robiły to luksusowe firmy odzieżowe i galanteryjne. Z tej formy reklamy korzystały również firmy kosmetyczne i produkujące chemię gospodarczą. Reklamy w formie druków akcydensowych zwykle były umieszczane w tygodnikach lub dziennikach w postaci luźnych wkładek. Najczęściej odtwarzano grafikę dolarów z dużymi modyfikacjami w zakresie napisów i portretów. Na stronach odwrotnych takich druków zapisywano teksty reklamowe lub umieszczano zdjęcia popularnych osób, takich międzywojennych celebrytów. Zwykle druki były jednobarwne, wykonane w technice offsetowej na papierze gazetowym. Wykład będzie prezentacją tego zjawiska na podstawie zachowanych reklam z kolekcji autora i kolegi Jacka Popielarskiego.

Serdecznie zapraszamy.

Wstęp wolny